Thông báo

Chương trình Pháp Hội Vu Lan tại Việt Nam Quốc Tự
11/08/2018 10:03 (GMT+7)
Kích cỡ chữ: GiảmTăng
Sáng ngày 10/08/2018, BTS GHPGVN TP.HCM đã có thông báo về Chương trình Pháp Hội Vu Lan do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức từ ngày 10/8/2018 - 25/8/2018 (29/6 - 15/7/Mậu Tuất) tại Trụ sở BTS GHPGVN TP.HCM (Việt Nam Quốc Tự Q.10)

-  Thời khóa hàng ngày (từ ngày 10/8/2018 - 25/8/2018):

03 giờ 15 : Thức chúng

03 giờ 40 : Hô canh - Tọa thiền - Thỉnh chuông

04 giờ 00 : Công phu khuya

05 giờ 00 : Khóa lễ tụng Kinh Pháp Hoa

07 giờ 30 : Thuyết pháp

10 giờ 00 : Cúng ngọ

10 giờ 30 : Quá đường - Kinh hành

12 giờ 00 : Chỉ tịnh

13 giờ 30 : Thức chúng

14 giờ 00 : Tụng kinh Vu lan - Báo hiếu

18 giờ 00 : Khóa lễ Tịnh độ

20 giờ 40 : Hô canh - Tĩnh tọa  

21 giờ 45 : An tức

Ngày 14 & 15/07/ÂL có chương trình riêng:

  • Ngày 14/7/Mậu Tuất (24/8/2018):

14 giờ 00 : Khóa lễ Mông Sơn - Thí thực

         (Ban Nghi lễ GHPGVN Thành phố thực hiện)

17 giờ 00 : Dâng Pháp Y cúng dường Hành giả An cư tại VNQT

18 giờ 00 : Khóa lễ Sám hối

  • Ngày 15/7/Mậu Tuất (25/8/2018):

06 giờ 00 : Lễ đối thú Tự Tứ

07 giờ 00 : Cúng dường Trai tăng hội

Thông báo do HT.Thích Trí Quảng - Phó pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM ấn ký.

BTV

vistor counter
Label
vistor counter
  • ©2017 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
  • Chỉ đạo thực hiện: Hòa thượng Thích Trí Quảng
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn phatgiaotphcm.vn khi sử dụng thông tin từ website này.