Thông báo

Chương trình Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL.2018
27/04/2018 11:09 (GMT+7)
Kích cỡ chữ: GiảmTăng
Theo thông tin mới nhất từ Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, Đại Giới Đàn Trí Tịnh PL.2561 – DL.2018 sẽ diễn ra từ ngày 07 - 12 tháng 5 năm 2018 (nhằm 22 - 27/3/ Mậu Tuất), và chính thức khai mạc vào ngày 08/5/2018 (nhằm 23/3/ Mậu Tuất).  

* Thứ Tư - ngày 02/05/2018: (nhằm 17/3/Mậu Tuất):

-            06 giờ 00: Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa vân tập Tuyển Phật  trường (Việt Nam Quốc tự).

-           06 giờ 30: Chư Tôn đức Ban Giám khảo, Ban Giám thị quang lâm

-           07 giờ 30 - 09 giờ 00: Khảo thí Giới tử thọ giới Tỳ kheo,Tỳ kheo ni, Thức xoa 

-            08 giờ 30: Giới tử Sa di và Sa di ni vân tập Tuyển Phật trường

(Việt Nam Quốc tự).

-            09 giờ 30 - 11 giờ 00: Khảo thí Giới tử thọ giới Sa di, Sa di ni.

* Thứ Hai - ngày 07/5/2018: (nhằm 22/3/Mậu Tuất):

v BUỔI SÁNG: (06 giờ 00 - 08 giờ 00)

Giới tử làm thủ tục nhập Giới trường như sau:

- Giới tử Tỳ kheo, Sa di tập trung tại Giới trường Việt Nam Quốc Tự

- Giới tử Tỳ kheo ni tập trung tại Giới trường chùa Từ Nghiêm (Quận 10)

- Giới tử Thức xoa tập trung tại Giới trường chùa Dược Sư (Q.Bình Thạnh)

- Giới tử Sa di ni tập trung tại Giới trường chùa Huê Lâm (Quận 11) 

- Giới tử Tỳ kheo, Sa di Hệ phái Phật giáo Nam tông Kinh tập trung tại Giới trường biệt truyền chùa Bửu Quang (Q.Thủ Đức).

- Giới tử Tỳ kheo, Sa di Hệ phái Khất sĩ tập trung tại Giới trường Tịnh xá Trung Tâm (Q.Bình Thạnh)

-  Giới tử Tỳ kheo ni, Thức xoa, Sa di ni Hệ phái Khất tập trung tại Giới trường Tịnh xá Ngọc Phương (Q.Gò Vấp)

Các Giới tử đến Giới trường đúng giờ quy định của Ban Tổ chức, tuyệt đối không giải quyết các trường hợp trễ giờ quy định.

Các Giới trường sinh hoạt Giới tử về Thanh quy Giới đàn, những quy định trong thời gian ở tại Giới trường. Kiểm tra Y, bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước, v.v…

v BUỔI CHIỀU:

-         14 giờ 00: Chư Tôn đức Thường trực Ban Tổ chức, Ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố, Ban Điều hành và Giới sư các Giới trường tập trung tại chùa Vạn Đức cử hành nghi lễ thỉnh Di ảnh Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

-         14 giờ 30: Chư Tôn đức Thường trực Ban Tổ chức, Giới sư Tăng (Bắc tông) cử hành nghi lễ thỉnh Giới bổn tại Giới đàn viện (chùa Huệ Nghiêm, quận Bình Tân)

-         Các Giới trường tập trung hướng dẫn Giới tử chuyên tâm Lễ Sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh thân tâm tiếp thọ giới pháp; học tập Giới luật hành nghi của người xuất gia cùng thực hành các nghi thức Thiền gia hằng ngày: Quá đường, Công phu, Tọa thiền, Hô canh, Tuần chiếu, diễn tập phương thức đăng Đàn…

v BUỔI TỐI:

Các Giới trường tổ chức cho các Giới tử thi tụng Luật theo quy định của Đại Giới đàn: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na, 04 quyển Luật Trường hàng; Sa di, Sa di Ni 02 quyển Luật Trường hàng. Căn cứ vào kết quả thi tụng Luật của các Giới trường, chọn ra các Giới tử ưu tú để khen thưởng.

* Thứ Ba - ngày 08/5/2018: (nhằm 23/3/Mậu Tuất):

KHAI MẠC ĐẠI GIỚI ĐÀN TRÍ TỊNH

TẠI ĐẠI GIỚI TRƯỜNG VIỆT NAM QUỐC TỰ

 

-            06 giờ 00 : Đại chúng vân tập

-            08 giờ 00 : Lễ Khai mạc Đại Giới đàn TRÍ TỊNH

·        Niệm Phật cầu gia bị

·        Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình và thành phần tham dự

·        Lời  khai mạc của Hòa thượng Trưởng ban tổ chức

·        Cung tuyên tiểu sử Đức Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

·        Báo cáo tiến trình tổ chức Đại Giới đàn

+ Số lượng Giới tử

+ Tuyên đọc danh sách Ban Tổ chức, Ban Hộ đàn, Ban Quản Giới tử……..

·        Tuyên bảng Thập sư phương trượng Đại Giới đàn

·        Phát nguyện của giới tử

·        Đạo từ Hòa thượng Chứng minh

·        Cảm tạ, hồi hướng

-       09 giờ 30: Khai đạo Giới tử.

-       10 giờ 30 : Các giới tử Tỳ kheo, Sa di (Bắc tông) ở lại Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự thực hiện nghi thức Quá đường - Kinh hành, các giới tử khác trở về các Giới trường của mình.

-       13 giờ 30 : Lễ khai Chung - Bảng Đại Giới trường

-       14 giờ 30: - Tại Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự: Truyền Sa di giới (Bắc tông)

-         Tại Giới trường chùa Bửu Quang: Truyền Sa di giới (Nam tông)

-         Tại Giới trường TX. Trung Tâm: Truyền Sa di giới (Khất sĩ)

-         Tại Giới trường chùa Huê Lâm (Q.11): Truyền Sa di ni giới (Bắc tông)

-         Tại Giới trường chùa Dược Sư: Truyền Thức xoa ma na ni giới (Bắc tông)

-         Tại Giới trường TX. Ngọc Phương: Truyền Thức xoa ma na ni giới và Sa di ni giới (Khất sĩ)

-         Các Giới trường khác: Tiếp tục sinh hoạt các nghi thức tại Giới trường (tùy từng điều kiện)

-       16 giờ 30 : Dược thạch

-       17 giờ 30 : Lễ Sám hối

-       19 giờ 00 : Tuần chiếu

-       22 giờ 00 : An tức

* Thứ Tư - ngày 09/5/2018 (nhằm 24/3/ Mậu Tuất):

-         05 giờ 00 : Trang nghiêm Đạo tràng 

-         06 giờ 00 : - Các Giới trường: Việt Nam Quốc Tự, chùa Bửu Quang, TX.  Trung Tâm tấn đàn truyền Tỳ kheo giới.

 - Các Giới trường chùa Từ Nghiêm, TX. Ngọc Phương tấn đàn truyền Tỳ kheo ni giới.

-         11 giờ 30 : Thọ trai

-         Buổi chiều  : Tùy tình hình thực tế, các Giới trường Ni hướng dẫn giới tử Tỳ kheo ni đến Giới trường Đại Tăng (Việt Nam Quốc Tự; TX.Trung Tâm - Q.Bình Thạnh) cầu thọ Chánh pháp Yết ma.

-         20 giờ 00 : Tuần chiếu.

-         22 giờ 00 : An tức

* Thứ Năm - ngày 10/5/2018: (nhằm 25/3/Mậu Tuất)

-         05 giờ 30 : Đại chúng thọ Bồ Tát giới vân tập

 (Đại giới trường Việt Nam Quốc Tự)

-         06 giờ 00 : Chư Tôn đức Giới sư quang lâm

-         06 giờ 30   : Tổ chức nghi thức Cổ Phật khất thực (trong khuôn viên Đại     

                         Giới trường Việt Nam Quốc Tự).

-         07 giờ 30 : Tấn đàn truyền Bồ tát giới.

-         10 giờ 00 : Thọ trai, cúng dường tạ đàn, sau khi thọ trai xong các Giới tử    

                          (xuất gia) thực hiện nghi thức kinh hành.

-         11 giờ 30 : Chỉ tịnh.

-    13 giờ 15 : Đại chúng (Giới tử) vân tập vào hội trường Việt Nam Quốc Tự tham dự Lễ thuyết U Minh Giới – Phổ lợi hữu tình.

-    13 giờ 30   : Trang nghiêm Đạo tràng.

-         14 giờ 00 : Đăng đàn thuyết U Minh giới.

 (Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự)

 

-      Sau Lễ thuyết U Minh Giới, các Giới tử Tỳ kheo tăng (Bắc tông) ở lại Đại Giới trường Việt Nam Quốc Tự; Giới tử Tỳ kheo (Nam tông), Tỳ kheo-Tỳ kheo ni (hệ phái Khất sĩ), Tỳ kheo ni (Bắc tông) trở về các Giới trường của mình.

 

* Thứ Sáu - ngày 11/5/2018: (nhằm 26/3/Mậu Tuất)

-         06 giờ 00 : Giới tử Tỳ kheo và Tỳ kheo ni của các Giới trường vân tập về Đại  

                          Giới trường Việt Nam Quốc Tự.

-         06 giờ 30   : Trang nghiêm hội trường (Giới tử Tỳ kheo và Tỳ kheo ni vân tập  

                          vào hội trường Việt Nam Quốc Tự).

-         07 giờ 00   : Lời khai thị của Hòa thượng Trưởng ban Tổ chức.

-         08 giờ 00   : HT. Thích Minh Thông, giảng dạy Luật học căn bản

-    11 giờ 00 : Thọ trai, kết thúc.

ĐẠI GIỚI ĐÀN HOÀN MÃN

VP.BTS GHPGVN TP.HCM

vistor counter
Label
vistor counter
  • ©2017 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
  • Chỉ đạo thực hiện: Hòa thượng Thích Trí Quảng
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn phatgiaotphcm.vn khi sử dụng thông tin từ website này.