Các mẫu đơn hành chính GH

BTS GHPGVN TP.HCM ra thông báo số 264/TB.BTS ra ngày 10/07/2018 gửi đến đến BTS GHPGVN 24 Quận/huyện và Chư tôn đức Trụ trì các cơ sở Tự viện về việc Thống kê Tự viện có nhu cầu xây dựng và Tăng Ni đang cư trú ngoài các cơ sở Tự viện.

Để Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Thành phố có cơ sơ pháp lý trao đổi với Ban Thường trực UBMTTQVN Thành phố nhằm hỗ trợ các cơ sở Tự viện có nhu cầu trùng tu sớm được cấp phép, Tăng Ni tại địa phương được ổn định công tác cư trú; đề nghị quý Ban Trị sự Phật giáo quận/huyện và chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở tự viện khẩn trương thực hiện công tác thống kê và tải mẫu đơn thống kê Tự viện có nhu cầu xây dựng, Tăng Ni đang cư trú ngoài các cơ sở Tự viện theo đường dẫn phía dưới: 


download Bảng kê khai Tăng Ni Tự Viện năm 2018(46,50KB)
download Bảng kê khai Tăng, Ni năm 2018(0B)
download Bảng kê khai cơ sở thờ tự (chưa đăng ký gia nhập Giáo hội)(0B)
download Bảng thông kê Tăng Ni cư trú ngoài Tự viện năm 2018(46,00KB)
download Bảng thông kê Tăng Ni thường trú, tạm trú năm 2018(46,00KB)
download Bảng thông kê Tăng Ni, Tự Viện năm 2018(50,00KB)

vistor counter
Label
vistor counter
  • ©2017 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
  • Chỉ đạo thực hiện: Hòa thượng Thích Trí Quảng
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn phatgiaotphcm.vn khi sử dụng thông tin từ website này.