Ban Từ Thiện Xã Hội

Thành phần nhân sự Ban Từ Thiện Xã Hội THPG TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2012-2017)
13/02/2013 21:48 (GMT+7)
Kích cỡ chữ: GiảmTăng
Thành phần nhân sự Ban Từ Thiện Xã Hội GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2012-2017) theo quyết định số 514 / QĐ.THPG ngày 16/11/2012 gồm 24 thành viên do Hòa thượng Thích Như Niệm làm Trưởng Ban.

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI

THÀNH HỘI PHẬT GIÁO TP. HỒ CHÍ MINH

NHIỆM KỲ VIII (2012 – 2017)

==============================================

Theo Quyết định số  514  /QD.THPG ngày  16 /11 /2012

 

1.            

Trưởng ban:

Hòa thượng Thích Như Niệm

2.            

Phó ban Thường trực:

Thượng tọa Thích Thanh Phong

3.            

Phó ban: (p/t Trẻ khuyết tật)

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu

4.            

Phó ban: (p/t Tuệ Tĩnh Đường)

Thượng tọa Thích Minh Lộc

5.            

Phó ban: (p/t Cô nhi)

kiêm Thủ quỹ

Ni sư Thích nữ Như  Thảo (NB)

6.            

Phó ban kiêm Thư ký

Thượng tọa Thích Giác Hiệp

7.            

Phó ban:

PT. Minh Nhật (Phạm Anh Dũng)

8.            

Phó ban:

PT. Nguyễn Bảo Giang

 

CÁC ỦY VIÊN

 

9.

TT. Thích Thiện Nghĩa (Q.6)

10.

TT. Thích Huệ Công

11.

ĐĐ. Thích Minh Phú

12.

ĐĐ. Thích Minh Thông

13.

ĐĐ. Thích Đức Huệ

14.

ĐĐ. Thích An Đạt

15.

NT. Thích nữ Nguyên Thuận

16.

NT. Thích nữ Tịnh Mẫn

17.

NT. Thích nữ Như Phương

18.

NT. Thích nữ Lệ Phát

19.

NS. Thích nữ Như Tri (Q.10)

20.

NS. Thích nữ Hạnh Liên

21.

NS. Thích nữ Như Lộc

22.

NS. Thích nữ Viên Giác

23.

NS. Thích nữ Như Phương

24.

SC. Thích nữ Chấn Nhân

Danh sách gồm : 24  thành viên

 

vistor counter
Label
vistor counter
  • ©2017 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh
  • Chỉ đạo thực hiện: Hòa thượng Thích Trí Quảng
  • Email: phatgiaothanhpho@gmail.com
  • Ghi rõ nguồn phatgiaotphcm.vn khi sử dụng thông tin từ website này.